ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಡತಗಳ ಚೆಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

by | 13/12/23 | ತನಿಖಾ ವರದಿ


ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಡಿ.13 ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಠಚಾರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಡತಗಳ ಚೆಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೌದು ಇದು ನರೇಗಾ ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ , ಉಬ್ಬುತಗ್ಗಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು, ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎದ್ದಿರುವುದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ , ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೆ ಬಿಲ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಬಿಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಒ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ, ಹಾಗೂ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲದೆ ನರೇಗಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಬಿಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಒ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಅಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ ಚೆಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ.
ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿನಮೂನೆ-6, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ,ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ,ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ,ನಮೂನೆ-8, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸುವ ನೋಟಿಸ್ (ನಕಲು ಹನಮೂನೆ-9 ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್,ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇ-ಮಸ್ಟರ್ರೋಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಪಟ್ಟಿ,ಎಂಐಎಸ್ ಮುದ್ರಿತ ಇ-ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕಲು(ಕೂಲಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿ), ಸಾಮಾಗ್ರಿ ದರಸೂಚಿ ಆಹ್ವಾನ, ಸಾಮಾಗ್ರಿ ದರಪಟ್ಟಿ (ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ) ಹಾಗೂ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ.ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ, ಸಾಮಾಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚದ ವೋಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು,ಸಾಮಾಗ್ರಿ ದಾಸ್ತಾನು ವಿತರಣೆ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿ,ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿ (ರಾಯಲ್ಟಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ)ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಎಫ್ಟಿಓ ಪ್ರತಿಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯ 3 ಹಂತದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಾಮಫಲಕದ ವಿವರ, ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆಯ ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು (ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹಂತ)
ಹಾಜರಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಚಲನಾ ಚೀಟಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿ ಈಗೆ ಸುಮಾರು 23 ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಬಿಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಓ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ತಾಪಂ ಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎಫ್ ಟಿ ಓ ಮಾಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕವಿದ್ದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಚೆಕ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಬಿಲ್ ಗೆ ಎಫ್ ಟಿ ಓ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಳ ಯಾರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
. 2 ನೇ ಸಹಿ, ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆ (ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು
FTO ಪೀಳಿಗೆಗೆ)
. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (RE), TP (ಎಲ್ಲಾ GP ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು FTO ಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು
ಪೀಳಿಗೆ)
. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, TP (2 ನೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು GP ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
AD(RE) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು FTO ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ)
. EE (PRED), DFO(SF), DFO (TF), DDS, DDH, JDA (ಆಯಾ ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
2 ನೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, LD ಪಾವತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು FTO ಆಗಿದೆ
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ)
. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ZP (ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು GP ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
2 ನೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, LD ಅಥವಾ AD (RE) ಪಾವತಿ ಮತ್ತು FTO ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ)
. CAO, ZP (2ನೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು GP ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, LD ಅಥವಾ
AD(RE) ಪಾವತಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು FTO ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ)
. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ZP (ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು GP 2 ನೇ ನಂತರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
ಸಹಿ, LD ಅಥವಾ AD(RE) ಪಾವತಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು FTO ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ)
ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎಫ್ ಟಿ ಓ ಮಾಡಲಾಗುವುದು . ಇದರಿಂದ ನರೇಗಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್, ತಾಪಂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ , ನರೇಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Latest News >>

ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನವ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಬೀಗರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ; ಫೆ.21 ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯಂತೆ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ದಿವ್ಯ ಎಂ ಇವರ ಮದುವೆಯು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ...

ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಕಾವಲು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ : ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕಾವಲು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ...

ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವಿವಿಸಾಗರ ನೀರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ರಿಂದ ಭರವಸೆ

ಹಿರಿಯೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ...

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಜೋಡಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲೆನೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತನಹಟ್ಟಿ ಗೌಡ್ರು

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ:: ಜೋಡಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಎಂ...

ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೂರು , ಮಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೆ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಳೇ ನೇರೆ ಹೊಣೆ ಗಾರರು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ತಾಕೀತು.

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಫೆ.19 ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೂರು , ಮಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೆ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಳೇ ನೇರೆ ಹೊಣೆ ಗಾರರು...

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರಗಿದ ಚಿಲುಮೆ ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ.

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಲುಮೆ ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜೀವೈಕ್ಯ...

ಮಲ್ಲೂರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ*

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ. ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲೂರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಳೇ ಬಂದಮ್ಮ...

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫೆ.17 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಾಗಲು...

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಆರ್ ಬಣಕಾರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ತಮ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫೆ.17: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ...

ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಕು
ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಓದುಗರು ಬೇಕು
ಜನತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page